Panoramafotografie

Panoramafotografie is het maken van foto’s die veel in de breedte laten zien, of foto’s die een volledig beeld in de rondte (360°) laten zien.Het woord ‘panorama’ kan een weids gezicht betekenen. Een panoramafoto kan dus een weids beeld laten zien. Om verwarring te voorkomen wordt een foto die het beeld volledig in de rondte laat zien ook wel een 360°-foto (“360-graden-foto”) genoemd.

Een foto die niet alleen rondom aan elkaar aansluit, maar een compleet beeld geeft (ook recht naar boven en recht naar beneden) wordt een Surround-foto of 360×180-foto of een bolfoto genoemd.Een “normale” panoramafoto heeft een cilinderperspectief, hierdoor lijken rechte lijnen die niet recht naar de waarnemer lopen op een vreemde manier gebogen. Het is echter wel mogelijk uitgaand van dit materiaal een ‘normale’ foto in een bepaalde richting te berekenen.

Software die dit op een interactieve manier doet wordt ook wel Interactieve Panoramafoto genoemd. De eindgebruiker heeft veelal de mogelijkheid om vrij om zich heen te kijken in de desbetreffende foto.Een aparte vorm is de ‘route-panorama’ of ‘verticale panorama’ of ‘orthografisch panorama’ of ‘vlak panorama’ of ‘linear strip photography’ (een algemene duidelijke naam bestaat er niet voor). Deze geeft weer wat er langs de route te zien is. Een route-panorama heeft in de breedte geen perspectief. Het kan bijvoorbeeld de huizen langs een straat weergeven.

Op elk punt van de foto lijkt het alsof er recht tegenaan gekeken wordt.Om panoramafoto’s te maken kan een speciale lens gebruikt worden, zoals de groothoekobjectief, of de fisheye-objectief. Er zijn ook speciale panoramacameraswaar de film in een boog van bijna 180° ligt en waar de lens in een roterende beweging een spleet belicht. Bij een nog extremer geval wordt de film met een constante snelheid bewogen terwijl de camera zelf roteert, hiermee kunnen panorama’s van 360° of meer gemaakt worden. Door de camera niet te roteren maar lineair te verplaatsen ontstaat bovengenoemde route-panorama. Ook de speciale camera’s die voor luchtverkenning vanuit bijvoorbeeld F-16’s gebruikt worden werken op deze manier.Grote delen van Nederland zijn gefotografeerd met een fisheye-objectiefcamera, die is gemonteerd op een auto die vanaf de openbare weg om de tien meter een panoramafoto maakt. Deze informatie wordt bijvoorbeeld gebruikt voor rampenbestrijding en het taxeren van gebouwen. Panoramafoto’s spelen een steeds grotere rol in geografische informatiesystemen.

Lees meer op Wiki