Oudste Nederlandse foto

Henri Vriesendorp
Lange tijd werd de foto van Henri Vriesendorp uit Dordrecht, gedateerd op 26 juli 1842, gezien als de oudste foto uit Nederland. Maar in werkelijkheid komt de oudste foto van Nederland uit Zutphen, gemaakt door de Zutphense apotheker Willem Hallegraeff (1798-1870). Zijn met de hand gedateerde bijdrage aan het album amicorum van amateurschilder Aarnout Jacobus van Eyndhoven (1805-1861) bestond uit twee ‘lichttekeningen’: één fotogram van een stuk kant en een fotografische reproductie van een prent.

De foto van de prent draagt de datum en de naam van de maker. De datering is 25 november 1839. De foto is in het bezit van het Stedelijk Museum in Zutphen. Er was al eens een Gelderse ‘oudste foto van Nederland’. Op deze foto stond Vieux Reint afgebeeld. Deze was genomen op 29 augustus 1842 door Willem Baron van Heeckeren van Kell. Hij fotografeerde zijn knecht Reint Berenschot met laarzen in de hand voor de deuren van zijn schuur. Deze foto is te vinden in het Gelders Archief.

Lees meer op WIki